• Kontrola technického stavu liniových a kritických staveb (vedení vysokého napětí, ropovody, plynovody, vodní zdroje).
 • Kontrola stavu podloží a kolizní vegetace.
 • Kontrola a prevence ilegálních aktivit.
 • Rychlá dokumentace škod velkého rozsahu.
 • Měření vyzařovacích spekter.
 • Vykrývání havarijních výpadků komunikační infrastruktury v případě mimořádných událostí (povodně, požáry, vichřice).
 • Kontrola stavu uzlových prvků komunikační sítě.
 • Vyhledávání nelegálních rušících aktivit.
 • Vzdušný monitoring zájmových oblastí či mimořádných událostí.
 • Vyhledávání, lokalizace a pronásledování hledaných osob.
 • Dokumentace kriminálních aktivit.
 • Velení a řízení policejních a bezpečnostních akcí.
 • Dopravní monitoring.
 • Komunikační podpora policejních jednotek.
 • Služba pátrání a záchrany (SAR).
 • Preventivní protipožární monitoring.
 • Vzdušné řízení hasebních zásahů.
 • Vyhledávání osob v tísni.
 • Operativní obnova kritické komunikace.
 • Monitoring mimořádných událostí velkého rozsahu (povodně, vichřice, laviny).
 • Průzkum a sledování zájmových oblastí.
 • Navádění dělostřelecké palby a hodnocení bojeschopnosti.
 • Podpora pyrotechnické služby.
 • Podpora elektronického boje.
 • Podpora boje s drony.
 • Komunikační podpora na bojišti, matení a odvádění pozornosti protivníka.
 • Kontrola hraničního a pobřežního pásma s přesahem za ně.
 • Vyhledávání a monitoring kriminálních aktivit včetně transferu narkotik a ilegální migrace.
 • Dálková identifikace osob v hraničním pásmu.
 • Vzdušné varování.
 • Podpora úkolů v oblasti cla a daní.
 • Vyhledávání a dokumentace nelegálních aktivit (neoprávněné stavby, znečišťování životního prostředí, nelegální těžba).
 • Kontrola režimových opatření v chráněných oblastech (kontrola stavu přírody a chráněné zvěře).
 • Kontrola dodržování předpisů o ochraně krajiny a vod.
 • Kalibrace a kontrola letištního radiovybavení (VOR, ILS, DME, NDB, MB, TACAN) a optických prvků (VASI, PAPI).
 • Kalibrace radiokomunikačního vybavení.
 • Monitoring mimořádných událostí.
 • Kontrolní oblety letišť a přibližovacích tras.