9. prosince 2022

Bilanční dopis akcionářům.

Vážení akcionáři,

ke svému konci se rychle blíží rok, od kterého si mnozí po koronavirovém období slibovali postupný návrat k normálu. Z hlediska pandemie se tak skutečně stalo. V jiných oblastech, od geopolitiky, přes energetiku, až po ekonomiku, však rok 2022 přinesl celou řadu nových událostí a výzev, jež se propsaly do soukromých i profesních životů každého z nás.

Stranou nezůstala ani společnost Primoco UAV SE, pro kterou by se dal letošní rok označit za jeden z přelomových, a to v dobrém slova smyslu. Dovolte mi tedy prosím ještě před vánočními svátky na následujících řádcích krátce shrnout dosavadní letošní bilanci a přiblížit vám také výhled na rok 2023. Zatímco v letech 2020 a 2021 nám uzavírání nových kontraktů a dodávky letadel, komponentů i letových služeb do celého světa komplikovala právě koronavirová pandemie, letošní rok nám konečně umožnil rozvinout potenciál Primoco UAV naplno a přinesl průlom v hospodaření společnosti.

Pololetní EBITDA ztrátu 14 milionů korun z loňského prvního pololetí v důsledku pandemie Covid-19 se nám podařilo letos obrátit v zisk 50 milionu korun. Tržby společnosti mezi letošním lednem a červnem dosáhly bezmála 103 milionů korun – osmkrát více než loni. Už nyní je přitom patrné, že druhé pololetí bude z hlediska zájmu zákazníků ještě příznivější než první půlrok. Za celý rok 2022 tak očekávám nejlepší výsledky hospodaření v historii firmy.

Období    Prodaných letounů (ks)    Hodnota prodaných letounů (mil. CZK)    Dodaných letounů (ks)    Obrat (mil. CZK)    EBITDA (mil. CZK)
2021    0    0    5    17.7    -24.6
2022    22    396    12    154    74
Publikované informace jsou předběžné, neauditované a nekonsolidované v roce 2022.

Zásadní roli v silném zájmu o špičková bezpilotní letadla Primoco UAV hraje rozhodnutí zejména evropských států navýšit výdaje na obranu poté, co letos vypukl ozbrojený konflikt na Ukrajině. Svůj postoj nyní rychle přehodnocují i ti, kteří si dosud plně neuvědomovali nezastupitelnou roli bezpilotních letadel ve vybavení armád, ale i dalších bezpečnostních složek, pro něž jsou UAV a jejich schopnosti důležité i v době míru.

Primoco UAV přitom nedodává zákazníkům jen bezpilotní letadla One 150, jež svými parametry a provozními, pořizovacími náklady patří ke světové špičce ve své kategorii. Naše řešení jsou komplexní a zahrnují výbavu letounů v podobě kamer, mnoha senzorů a dalších důležitých technologií, řídicí stanice, výcvik posádek, náhradní díly nebo servis.

Navzdory úspěchu společnosti v zahraničí, včetně okolních zemí jako je Slovensko či Německo, jsme se ani letos nedočkali zájmu či komunikace ze strany Ministerstva obrany ČR, respektive šéfky resortu Jany Černochové. Česká republika má v úmyslu nakoupit tři bezpilotní letouny IAI Heron MK1 izraelské výroby, které nejenže nejsou certifikované, ale vzhledem ke stáří 28 let neodpovídají potřebám moderních armád. Pro svoji nehodovost byly tyto stroje letos uzemněny izraelskou armádou, další armády již tyto bezpilotní letouny vyřazují a nahrazují je modernějšími stroji. Primoco UAV prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Tomáše Sokola odeslala ministerstvu námitky proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek. Zároveň oznámila nesrovnalosti i na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem našeho postupu je přehodnotit vadný postup a vyzbrojovat armádu moderní technikou a účastnit se off-set programu, který však ministerstvo nepožaduje.

Kromě úspěchů, jež se propisují do výsledků hospodaření obratem, přinesl rok 2022 také další klíčové události, které posílí podnikání společnosti a její stabilitu dlouhodobě. Jde například o udělení evropského oprávnění k provozu EASA LUC (Light Unmanned Certificate), na jehož získání jsme pracovali 18 měsíců. LUC je nejvyšší oprávnění, kterého lze na základě stávajících evropských předpisů dosáhnout, a Primoco UAV je první na světě, které na tento výsledek dosáhlo.

Již 31. ledna 2022, tedy ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, jsme také ukončili naši činnost v Rusku a prodali 100 % akcií naší tamní dceřiné společnosti AO PRIMOCO BPLA. Hlavním důvodem pro odchod z trhu, kde jsme do té doby poskytovali výhradně služby leteckých prací v civilní oblasti, byl sankční režim vůči Ruské federaci a nemožnost získání nové exportní licence potřebné pro provoz našich bezpilotních letounů. S ohledem na další dění roku 2022 se toto rozhodnutí ukázalo jako velmi správné.

Neméně důležitou událostí roku 2022 bylo také jmenování plukovníka gšt. (v.v.) Ing. Vladana Ševčíka do dozorčí rady společnosti. Muž, který v Primoco UAV pracuje již od roku 2020 jako manažer kvality, se letos do chodu společnosti zapojil ještě intenzivněji. Jeho odborné kvality a manažerské zkušenosti tak nyní o to více přispívají k certifikacím společnosti a jejího bezpilotního letounu v nadnárodním kontextu, a to jak v civilní, tak vojenské oblasti.

Příznivé výsledky hospodaření Primoco UAV i výhled na kondici společnosti do budoucna se letos odrazily také na kurzu jejích cenných papírů obchodovaných na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Zatímco klíčové akciové indexy ve světě letos odepisují desítky procent a podobný vývoj nastal také na tuzemském parketu, akcie Primoco UAV SE od začátku letošního roku posílily o +33 %. Investorům tak pomohly nejen kompenzovat případný propad dalších složek jejich portfolia, ale také čelit nejvyšší míře inflace za posledních 30 let.

Úspěchy roku 2022 pro nás v Primoco UAV představují jednak velký závazek do budoucna, jednak silnou motivaci udělat všechno pro to, aby byl příští rok ještě příznivější. Už nyní je jisté, že do roku 2023 budeme vstupovat s několika kontrakty na dodávku 10 bezpilotních letounů. O dalších nových zakázkách v tuto chvíli jednáme. Cílem pro příští rok je prodat stroje a služby za 1 miliardu korun při EBITDA marži 40 %.

S ohledem na sílící dynamiku růstu společnosti a výhled bezpilotního letectví do budoucna chceme v příštím roce požádat o stavební povolení na výstavbu nové výrobní haly. Ta umožní společnosti Primoco UAV navýšit výrobní kapacitu až na 250 letounů ročně. Pozemky pro tuto investici již vlastníme – jsou připravené v areálu našeho letiště Písek-Krašovice. Celková investice bude představovat stovky milionů korun, významná část půjde do robotizace a strojového vybavení moderní továrny.

Příští rok také musíme dokončit proces získání vojenského oprávnění v souladu s normou NATO STANAG 4703. Primoco UAV již má pověření Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR jako schválená výrobní a vývojová organizace podle evropského standardu EMAR 21. Certifikace STANAG 4703 dospěla do stadia finálních testů.

Také pohled za horizont roku 2023 mě naplňuje z hlediska podnikání optimismem. Přináší totiž vizi bezpilotního letectví, jakožto oblasti, jež bude i nadále nabývat na významu. Zdaleka přitom nepůjde jen o vojenskou sféru, ale především o široké civilní využití. Sílícím trendem bude například outsourcing v oblasti ochrany pevninských i námořních hranic států, ostrahy klíčových objektů či monitoringu strategické infrastruktury. Armáda, policie, hasiči a další klíčové složky státu budou pro zajišťování svých úkolů využívat bezpilotní letadla čím dál častěji.

Z technologického hlediska pak leží budoucnost oboru bezpilotního létání například ve zpracovávání informací z bezpilotních letadel prostřednictvím umělé inteligence. Člověk je v tomto ohledu již nyní nejslabším článkem, který brzdí efektivní zpracování obrovského množství dat, jež UAV dokážou v každém okamžiku dodávat. Primoco UAV začíná tuto vizi reálně rozvíjet.

Ačkoli před námi pro rok 2023 i vzdálenější budoucnost stojí celá řada výzev a obrovské množství práce, osobně se na další rozvoj Primoco UAV velice těším. Naplňuje mě být u toho, když se zhmotňuje naše vize vybudovat bez dotací, bankovních úvěrů a úplně od nuly společnost, jež v tak perspektivním oboru, jako je bezpilotní létání, už nyní patří ke světové špičce.

Závěrem tohoto bilančního dopisu mi dovolte poděkovat vám za důvěru, které si všichni velmi vážíme. Bez ní bychom nemohli uspět. Rád bych vám touto cestou zároveň popřál ničím nerušené prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023 jak po profesní, tak po osobní stránce.

S úctou,

Ladislav Semetkovský
zakladatel a majoritní akcionář

Sdílet článek: