10. ledna 2024

Bilanční dopis akcionářům.

Vážení akcionáři,

s příchodem nového roku, o kterém mohu už nyní říct, že bude pro Primoco UAV SE opět mimořádně zajímavý, mi prosím dovolte ohlédnout se za rekordním rokem 2023, shrnout základní pilíře meziročního růstu klíčových ukazatelů společnosti na šestinásobek až osminásobek a nabídnout Vám aktuální informace o výhledu na nadcházející období.

Stávající napjatá geopolitická situace ve světě má dopad na bezpečnostní průmysl, který zažívá nejstrmější růst investic do obrany za posledních několik desetiletí. Kromě nutnosti zajistit dodávky tradičních obranných prostředků či doplnění zásob na patřičné úrovně sílí také poptávka po technologicky vyspělých systémech a službách. Udržet krok s požadavky trhu lze jen díky neustálému rozvoji výrobních kapacit, vývojových dovedností a spolupráci různých hráčů v odvětví. Jsem velmi rád, že v oblasti pokročilých bezpilotních systémů dokázalo Primoco UAV v uplynulém roce naplňovat tyto ambice a posilovat tak základy pro svůj dlouhodobý a udržitelný rozvoj.

Finanční a obchodní výsledky (předběžné, konsolidované a neauditované)

V roce 2023 dokázala společnost Primoco UAV těžit z neutuchajícího zájmu svých stávajících i nových zákazníků a využít sílící poptávky na trhu ke svému dynamickému růstu. Výsledkem je šestinásobné meziroční navýšení tržeb na 598 milionů korun. Provozní zisk EBITDA se při provozní marži 40 % meziročně zvýšil dokonce osminásobně na 241 milionů korun. Dosud nejlepší finanční výsledky v historii firmy odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školeních pilotů, komplexních leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV s vysokou přidanou hodnotou.

 31/12/202231/12/2023
Tržby103,236598,114
Náklady-73,633-356,777
Provozní hospodářský výsledek29,603241,337
EBITDA29,811241,122
Zisk před zdaněním30,578234,777
Daň z příjmu76744,870
Zisk po zdanění29,811189,907
   
Dlouhodobý majetek36,15650,005
Oběžná aktiva130,324339,157
            z toho - zásoby66,31558,670
      z toho - bankovní účty a hotovost63,161277,724
      z toho - pohledávky8482,763
Aktivní dohady a náklady příštích období0244
Aktiva celkem166,480389,406
Vlastní kapitál114,506336,529
Krátkodobé závazky51,97452,877
Dlouhodobé závazky00
Pasiva celkem166,480389,406

Roli v nárůstu poptávky po špičkových bezpilotních strojích hraje bezesporu válečný konflikt na Ukrajině, ale též geopolitické nejistoty v dalších oblastech. Výdaje na obranu se rozhodla navýšit řada evropských států a nejen jich. Svůj dříve leckdy skeptický postoj vůči bezpilotním systémům rychle přehodnocují i ti, kteří si dosud plně neuvědomovali jejich nezastupitelnou roli ve vybavení armád, ale i dalších bezpečnostních složek, pro něž jsou UAV a jejich schopnosti důležité v širokém spektru civilního využití – od zpravodajských služeb až po integrované záchranné systémy.

Primoco UAV přitom dodává zákazníkům víc než jen bezpilotní letadla One 150, jež letovými parametry, širokým spektrem základní či volitelné výbavy a nízkými provozními i pořizovacími náklady patří ke světové špičce ve své kategorii. Naše řešení jsou komplexní a zahrnují možnost osadit letouny desítkami různých zařízení a senzorů podle zamýšleného využití – EO/IR kamer, kalibračních senzorů, SIGINT/ELINT senzorů, komunikačních retranslátorů a dalších vyspělých technologií. To vše navíc certifikované dle evropských standardů.

Pozice Primoco na globálním trhu, partnerství a letecké zkušenosti

Česká republika je díky Primoco UAV druhým největším světovým dodavatelem středně velkých bezpilotních letounů. Podle renomovaného švédského institutu pro výzkum otázek míru SIPRI bylo v roce 2022 celosvětové prodáno celkem 69 bezpilotních strojů dvojího/vojenského užití se vzletovou hmotností do 250 kilogramů. Údaje z národních licenčních registrů obranných systémů ukazují, že tržní segment středně velkých bezpilotních letounů ovládli ze dvou třetin výrobci ze Spojených států a z jedné třetiny naše společnost Primoco UAV. V kategorii těžkých letounů se vzletovou hmotností nad 250 kilogramů pak bylo dodáno dalších 120 bezpilotních strojů. Globální trh s výjimkou covidového roku 2021 roste v posledních letech setrvale o desítky procent ročně a Česká republika na něm hraje významnou roli.

Naše letadla aktuálně nalétávají stovky hodin měsíčně během skutečných průzkumných bojových operací i civilních misí nejrůznějšího charakteru. Díky tomu máme neustále k dispozici obrovské množství reálných dat a cenné zpětné vazby od zákazníků, což nám umožňuje efektivně pracovat na vylepšeních a další modernizaci našich letounů. Stroje Primoco UAV tak mohou dlouhodobě držet krok s aktuálními potřebami na misích, přizpůsobovat se prostředí, ve kterém jsou nasazovány, a spolehlivě doručovat výsledky, jež od nich uživatelé očekávají.

Během léta 2023 jsme například dokončili novou softwarovou i hardwarovou verzi řídicího systému letounu Primoco UAV One 150. Jde o další krok, který nám na základě letových zkušeností umožňuje posunout se k maximální automatizaci a ještě vyšší bezpečnosti letového provozu. Jen do tohoto projektu jsme investovali tři miliony korun a zákazníci už jeho výsledky oceňují při reálných misích.

Díky důrazu na inovace a obchodním úspěchům se o Primoco UAV čím dál více zajímají významní hráči ze světa letectví a byznysu. V červnu 2023 jsme podepsali memorandum o vzájemné spolupráci se společností Airbus Defence and Space a její dceřinou společností Airbus DS Airborne Solutions (ADAS). V prosinci 2023 byla dohoda rozšířena o smlouvu o obchodním zastoupení, která pro Primoco otevírá příležitosti oslovovat klienty společnosti Airbus Defence.

Objednávky a výhled pro následující období

V roce 2023 jsme vyrobili a dodali 33 letounů, což představuje takřka trojnásobný nárůst proti roku 2022. Současně jsme vytvořili podmínky pro další růst výroby s ohledem na pokročilou fázi jednání o dalších zakázkách na několik desítek letounů a očekáváme další výrazný nárůst hospodaření v letošním roce. Celkem jsme od založení Primoco UAV vyrobili již přes 150 strojů, jež jsou denně v provozu na mnoha různých místech planety. Nadále chceme pracovat na diverzifikaci našich cílových trhů. Vedle dominantní Evropy půjde zejména o Asii, oblast Blízkého východu a Afriku.

Dále pokračuje i příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek – Krašovice. Projekt kromě nové montážní haly zahrnuje rovněž výstavbu řídicího střediska pro provoz letounů Primoco UAV po celém světě, moderní výcvikové centrum pilotů či výzkumné oddělení pro vývoj a testování nových technologií. Celková plánovaná investice činí zhruba 750 milionů korun. Významná část této částky bude směřovat do robotizace a strojového vybavení moderní továrny. Zahájení řízení o udělení stavebního povolení očekáváme v roce 2024, samotná výstavba by měla následovat v roce 2026. Od roku 2027 očekáváme postupný přechod Primoco UAV do nových prostor a navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně, tedy na více než trojnásobek současného stavu. Kromě rozšíření tuzemských výrobních kapacit pracujeme také na projektu sekundární výroby One 150 v zahraničí.

Certifikace a korporátní akce

V listopadu 2023 jsme ukončili smlouvu s Vojenským technickým ústavem s.p., mimo jiné pro porušování smluvních podmínek ze strany tohoto podniku. Současně jsme nově nastavili pokračováni procesu vojenské certifikace NATO STANAG s Ministerstvem obrany a Odborem dohledu nad vojenským letectvím (ODVL) s cílem dokončit typový certifikát One 150M v roce 2024. Primoco UAV nedodává do svých letounů žádné zbraňové systémy.

Na valné hromadě konané 1. prosince 2023 odhlasovali akcionáři změny v představenstvu a dozorčí radě společnosti. Představenstvo nyní tvoří Ladislav Semetkovský, Petr Kováč a Romana Wyllie. Členy dozorčí rady byli zvoleni Jakub Fojtík, Vladan Ševčík a Jan Sechter. Členy výboru pro audit společnosti se stali Petr Babický, Jan Venglář a Rostislav Kuneš.

Akcie

Na prosincové valné hromadě akcionáři odhlasovali podání žádosti o přijetí všech 4 708 910 ks kmenových akcí Primoco UAV na jméno v zaknihované podobě tvořících celý základní kapitál společnosti k obchodování na regulovaném trhu Prime Market organizovaném Burzou cenných papírů Praha. Akcie Primoco UAV jsou v současné době obchodovány na trhu START pražské burzy. S chystaným přechodem na hlavní trh pražské burzy (Prime Market), který je plánovaný na nejbližší období, je spojené povinné zavedení finančního výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS. To Primoco realizuje ve spolupráci s poradenskou firmou EY. Zároveň plánujeme zvýšit podíl volně obchodovaných akcií firmy (tzv. free float) ze současných 18 procent postupně až na cílových 25 procent.

Akcie Primoco UAV v loňském roce díky dobrým finančním výsledkům a příznivému výhledu do budoucna zaznamenaly výrazný růst. Zatímco 31. prosince 2022 se cenné papíry na burze obchodovaly na úrovni 410 korun za kus, do konce prosince roku 2023 jejich cena vyrostla až na 885 korun. Tržní kapitalizace firmy tak nyní přesahuje čtyři miliardy korun. Nárůst tržní hodnoty Primoco UAV se projevuje také v objemu realizovaných obchodů s akciemi. Podle údajů pražské burzy bylo Primoco v roce 2023 nejobchodovanějším titulem na trhu PX START.

Závěrem tohoto ohlédnutí za rokem 2023 a výhledu na další období bych Vám rád poděkoval za podporu a důvěru, které si velice vážíme, a bez níž bychom společně nemohli uspět. Zároveň bych Vám touto cestou chtěl popřát úspěšný rok 2024 jak po profesní, tak po osobní stránce.

S úctou,

Ladislav Semetkovský
generální ředitel a majoritní akcionář

10. ledna 2024

Sdílet článek: