30. září 2021

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV zvýšil v prvním pololetí tržby a navázal nové mezinárodní spolupráce. Kvůli zoršení česko-ruských vztahů ale hrozí ztráta zakázek v Rusku.

Tržby českého výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE dosáhly v prvním pololetí letošního roku 12,8 milionu korun a proti stejnému období v roce 2020 tak vzrostly o 34 %. Od ledna společnost dokázala spustit jednání o nových zakázkách na nových trzích, ale kvůli pandemickým restrikcím omezující cestování, se tyto činnosti komplikují a prodlužují. Primoco UAV SE také naráží na liknavost částí státní správy v Česku, zejména na Úřadu pro civilní letectví, v souvislosti s vydáním potřebné certifikace vyžadované evropskou legislativou. I toto omezuje manévrovací prostor, který společnost má pro pokrytí rostoucí poptávky o její bezpilotní letouny.
  • Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE v prvním pololetí zvýšil tržby o třetinu. V důsledku pandemických opatření, které komplikují cestování, a regulatorních omezení na některých trzích ale přesto skončilo hospodaření ztrátou.

  • Výhled na další období je díky stabilizaci koronavirové situace příznivý. Kromě ukončování omezení brzdících mezinárodní obchod pomohou také inovace a nové zahraniční spolupráce. Kvůli zhoršení diplomatických vztahů však hrozí ztráta zakázek v Rusku.

  • V Česku firma ve spolupráci s armádou otestovala svůj stoj One 150 pro vojenské využití. Zároveň pokročila do druhé fáze vojenské certifikace, jejíž dokončení dle normy NATO očekává v 1. pololetí 2022.

  • Společnost v dubnu úspěšně upsala nové akcie a získala tak od 300 nových akcionářů celkem 90,5 milionu korun na svůj další rozvoj. Akcie Primoco UAV na pražské burze v prvním pololetí zhodnotily o 20 % na 290 korun za kus.

Provozní a prodejní informace

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE v prvním pololetí roku 2021 zvýšil tržby meziročně o více než třetinu na 12,8 milionu korun. Podařilo se mu to zejména díky pokračujícím aktivitám s cílem rozšířit zákaznickou základnu. S ohledem na pandemií způsobené komplikace s cestováním ovšem skončilo hospodaření společnosti v prvním pololetí ztrátou EBITDA ve výši 14 milionů korun. „Těžiště našeho podnikání leží v zahraničí, často v zemích mimo Evropskou unii, do kterých byl kvůli koronavirové pandemii letos výrazně ztížený přístup. Zdržely se tak nejen dodávky v rámci již uzavřených smluv, ale také vyjednávání o kontraktech nových,“ This has delayed not only deliveries under existing contracts, but also negotiations on new contracts,” describes Ladislav Semetkovskýpopisuje spoluzakladatel a ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.

Výhled na příští období je však podle Semetkovského s ohledem na stabilizaci pandemické situace příznivý. „Nejenže v řadě zemí postupně končí omezení, která komplikovala budování obchodních vztahů a export, ale nouzový stav mnoha vládám po celém světě znovu připomněl, jak užitečné a flexibilní mohou bezpilotní letouny být,“ říká ředitel Primoco UAV SE a dodává, že se společnosti nadále daří fungovat zcela bez dluhů, bankovních úvěrů, dotací či jiných finančních závazků.

I přes nepříznivé vnější okolnosti se Primoco UAV SE podařilo v letošním prvním pololetí dosáhnout na mezinárodním poli hned několika úspěchů. Například v únoru 2021 představila na indické výstavě Aero India 2021 svůj letoun One 150 a uzavřela memorandum o spolupráci s přední indickou technologickou společností BEML. . „Díky schopnostem našeho indického partnera jsme si jisti, že naše bezpilotní letadlo bude obrovským přínosem pro civilní sektory, jako je sledování stavu železničních tratí nebo těžebních oblastí, a také pro ochranu práv, dozor nad hranicemi a monitorovací mise,“ říká Semetkovský.

Jen o měsíc později společnost Primoco UAV SE uzavřela v saúdskoarabském Rijádu se společností MEST smlouvu o zastoupení v regionu Perského zálivu a vybudování společného podniku. Kromě dodávek bezpilotních letounů klientům na Blízkém východě vznikne v Saúdské Arábii také servisní a výcvikové centrum. V dalším průběhu roku již proběhla řada prezentací a letových ukázek koncovým zákazníkům v regionu, první kontrakty společnost očekává v roce 2022.

Kromě navazování nových obchodních spoluprací společnost Primoco nezahálela ani na poli inovací. V červnu 2021 vybavila svůj letoun One 150 balistickým záchranným padákovým systémem a následně celé zařízení úspěšně otestovala. Hlavním úkolem systému je v případě technické poruchy ochránit cenný náklad nesený strojem, jako jsou například vysoce citlivé senzory, a zároveň zamezit případným škodám na zemi. Technologie tak umožní bezpečnější přelety nad územím se zvýšeným rizikem, jako jsou například hustě obydlené oblasti.

V srpnu 2021 pak společnost ve spolupráci s norskou společností Norwegian Special Mission dokončila testy na Islandu v oblasti letové kalibrace a inspekce letištního radiozabezpečení – tedy rádiových navigačních systémů jako je VOR, ILS, DME či vojenský TACAN, ale i optických prvků jako je VASI, PAPI a dalších prostředků sloužících k přesnému přiblížení letadel. Tato zařízení musejí pravidelně procházet kalibrací, která ověřuje soulad jejich charakteristik s požadovanými standardy. Zkoušky na Islandu ukázaly, že bezpilotní letoun Primoco dokáže při kalibračních pracích plně nahradit pilotované stroje, a to za výrazně nižších nákladů. Příznivé výsledky tak otevírají řadu nových možností pro komerční využití letounu.

Dodávky do Iráku a diplomatické překážky v Rusku

V prvním pololetí roku 2021 uzavřela společnost Primoco nový kontrakt na dodávku letounů v hodnotě 2 milionů eur, do konce roku očekává se zpožděním podpis dalších třech smluv v hodnotě 11 milionů eur. Celkem se jedná o dodávky 14 letounů pro zákazníky v Africe, Evropě a Jižní Americe. V letošním roce bylo zároveň v rámci dříve uzavřeného kontraktu dodáno celkem 5 kusů strojů One 150 do Iráku, přičemž stejný zákazník plánuje v blízkém horizontu nákup dalších letounů.

Primoco zároveň nadále jedná o nových kontraktech ve více než 40 zemích světa, přičemž průměrná doba od zahájení po uzavření smluv činí dva roky. „Zájem o bezpilotní letouny Primoco UAV nyní sílí zejména v oblasti ozbrojených složek, a to celosvětově,“uvedl spoluzakladatel a ředitel společnosti Ladislav Semetkovský. Ladislav Semetkovskýpopisuje spoluzakladatel a ředitel společnosti Ladislav Semetkovský.

Potvrdil také, že se stroji One 150 je společnost úspěšná i při uzavírání kontraktů na provádění civilních leteckých prací, tedy služeb v oboru nazývaných Drones as a Service (DaaS). Zde ale vstupují společnosti do cesty externality způsobené politikou. I když dceřiná společnost AO Primoco BPLA v Ruské federaci získala v letošním roce hned několik takových zakázek, nemůže začít realizovat. Důvodem je výrazné zhoršení česko-ruských vztahů po vyhoštění ruských diplomatů z České republiky, kvůli kterému společnost dosud neobdržela povolení k provedení letů. „Osobně vedu jednání na vrcholné úrovni a snažím se přispět k řešení situace, existuje však riziko, že státní úřady odmítnou povolení udělit, což by v krajním případě mohlo vést až k uzavření dceřiné společnosti v Rusku,“ uvedl Semetkovský. Dodal, že plánované tržby v Rusku letos představovaly jeden milion eur, v příštím roce už mělo jít o desetinásobek. Ze strany České republiky má Primoco UAV SE platné exportní povolení pro poskytování leteckých prací v Ruské federaci do 31. 12. 2022. Nicméně společnosti se daří nabízet DaaS služby v jiných zemích, např. Slovensko nebo v minulosti Finsko.

Armádní testy a vojenská certifikace probíhají úspěšně

Kromě navazování nových mezinárodních partnerství a nepřetržitého inovování bezpilotních letounů i jejich příslušenství, pokračuje Primoco také v rozvíjení spolupráce s českými bezpečnostními a ozbrojenými složkami. Poté, co v roce 2020 během nouzového stavu otestovala české bezpilotní stroje Policie ČR při ostraze hranic, uskutečnily se v září 2021 několikadenní testy také ve spolupráci s Armádou ČR. Letoun Primoco UAV One 150 byl pro tuto potřebu nakonfigurován přesně dle zadání armády a následně uskutečnil testovací lety nad územím vojenského újezdu Libavá. Cílem bylo především seznámení armádních specialistů s letounem samotným a ověření komunikačních systémů pro podporu spojení na bojišti a optických průzkumných senzorů.

Paralelně s testováním stroje Primoco UAV One 150 Armádou ČR probíhá od roku 2020 také vojenská certifikace modelu One 150M. V letošním roce pokročila již do druhé fáze, kdy dne 30. 9. 2021 letoun úspěšně vzlétl z továrního letiště v Písku pod vojenskou registrací 0498. Dokončení certifikace dle normy NATO STANAG 4703 společnost Primoco očekává v prvním pololetí roku 2022.

Liknavost Úřadu pro civilní letectví podrývá schopnost rozvoje firmy

„Zatímco spolupráce s Ministerstvem obrany ČR a řadou dalších státních úřadů a orgánů od Ministerstva zahraničí ČR, přes Českou národní banku až po Kancelář prezidenta republiky probíhá velmi profesionálně a příkladně, čehož si vážím, na opačném pólu stojí Úřad pro civilní letectví, jenž patří z hlediska našeho podnikání mezi klíčové subjekty. Ačkoli jsme v souladu s evropskou legislativou řádně požádali o certifikát LUC (Light UAS Certificate), bez něhož není možné účastnit se tendrů na poskytování leteckých prací v EU, ani po pěti měsících jsme jej neobdrželi,“ říká Semetkovský a dodává, že společnost Primoco nyní jedná s Ministerstvem dopravy. Ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří zároveň zvažuje žalobu proti ÚCL o náhradu škody za špatný úřední postup.

Obchodování na burze a nový úpis akcií

Akcie společnosti se od roku 2018 obchodují na trhu pražské burzy START. Od začátku roku 2021 do konce prvního pololetí zhodnotily o 20 % na 290 korun za kus. V dubnu 2021 navíc společnost Primoco UAV SE úspěšně realizovala novou emisi cenných papírů v objemu 90,5 milionu korun a zvýšila počet akcionářů ze 100 na více než čtyřnásobek. Získané finanční prostředky společnost využije na svůj další rozvoj. Mimo jiné půjde o přípravu výstavby nového výrobního závodu na letišti v Písku – Krašovicích, které Primoco vlastní.

Sdílet článek: