1. října 2021

Zálet prvního českého vojenského bezpilotního letounu Primoco UAV One 150M.

 
Dne 30.9.2021 došlo na továrním letišti společnosti Primoco UAV SE v Písku – Krašovicích k úspěšnému záletu bezpilotního letounu Primoco UAV One 150M zapsaného pod značkou 0498 do českého vojenského leteckého rejstříku. Zálet předznamenal zahájení letových zkoušek dle standardu STANAG 4703.

Společnost Primoco UAV SE vyvíjí letoun Primoco UAV One 150 s maximální vzletovou hmotností 150 kg od roku 2015, a i když již dodala letouny zákazníkům na třech kontinentech, nejnovější vojenská verze One 150M obsahuje specifické úpravy vyžádané podmínkami certifikačního standardu STANAG 4703. Zálet za dozoru zástupců Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany ČR a Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany v celkové délce 35 minut provedl tovární pilot Radek Suk, který je kromě civilních oprávnění i držitelem průkazu vojenského pilota. Letová zkouška zahrnovala ověření vybraných parametrů, které letoun zcela splnil. Radek Suk hodnotil let následovně:

„Dnešní zálet je vyvrcholením dlouhodobé práce celého týmu společnosti Primoco. Podařilo se ověřit základní parametry letounu a před dozorujícími orgány úspěšně vstoupit do etapy letového ověřování. Jde o první let ze série zkoušek, při nichž budou ověřeny všechny parametry stanovené předpisy. Letoun fungoval bez jakýchkoliv závad a let celkově proběhl přesně dle plánu. Chtěl bych poděkovat zejména ODVL a VTÚLaPVO za jejich podporu v předchozím procesu pozemních zkoušek.“ 

Certifikační základna STANAG 4703 představuje soubor požadavků, které musí letoun splnit pro prokázání potřebné spolehlivosti a výkonnosti. Certifikace ale neklade požadavky pouze na letoun, nýbrž i na společnost samotnou. Ta proto před zahájením certifikace získala oprávnění jako vývojová (DOA) a výrobní organizace (POA) dle nejnovějších evropských vojenských předpisů EMAR 21. Oprávnění společnosti spolu s plně samostatnou výrobou lokalizovanou v ČR a vlastním továrním letištěm představují unikátní kombinaci umožňující samostatný vývoj a výrobu bezpilotní letecké techniky na světové úrovni. Generální ředitel společnosti Primoco Ladislav Semetkovský k tomu dodává: 

„Jako první evropská společnost, která certifikuje letoun dle standardu STANAG 4703 formou plné certifikace a nikoliv uznáním předchozích národních oprávnění, nás čeká větší objem letové činnosti, který ale povede k získání plnohodnotného certifikátu. Jsem velmi rád, že certifikační zkoušky pokračují a postupujeme dle schváleného plánu. Díky podpoře ODVL a VTÚLaPVO v ČR vzniká zcela unikátní letoun, který má potenciál stát se jedním z nejrozšířenějších typů na světě, a který mohou zákazníci provozovat ve smíšeném prostředí spolu s pilotovanými letadly. Z bezpilotního prostředku se proto díky certifikaci stane plnohodnotný vojenský letoun, který je jedinou možností pro uživatele, na něž dopadají provozní pravidla leteckých předpisů EMAR. Zároveň je náš letoun plně kompatibilní s pravidly civilního letového provozu, což žádný jiný stroj na světě zatím nenabízí. Naše společnost se kromě certifikace zaměřuje i na rozšiřování schopností letounu a v posledních měsících se nám podařilo úspěšně integrovat a ověřit některé nové technologie, jako například prvky tzv. manetových sítí pro Armádu ČR. Na příští rok máme v plánu integrovat další generaci senzorů, která z našeho letounu učiní univerzální platformu uzpůsobenou pro široké množství civilních i vojenských misí.“ I am very pleased that the certification exams are continuing, and we are proceeding according to the approved plan. Thanks to the support of Military Aviation Oversight Division and Military Aviation Technical Institute and Air Defence, a completely unique aircraft is being developed in the Czech Republic, which has the potential to become one of the most widespread types in the world, and which customers can operate in a mixed environment together with manned aircraft. The certification will therefore make the UAV a fully-fledged military aircraft, which is the only option for users affected by the EMAR air regulations. At the same time, our aircraft is fully compliant with civil air traffic rules, which no other machine in the world offers yet. In addition to certification, our company focuses on expanding the capabilities of the aircraft and in recent months we have successfully integrated and verified some new technologies, such as elements of the manet networks for the Czech Army. Next year, we plan to integrate the further generation of sensors that will make our aircraft a versatile platform suitable for a wide range of civilian and military missions.”

Česká společnost Primoco UAV vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, jež sama vyvinula. Jde o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů, včetně plně automatického vzletu a přistání. Mezi klíčové vlastnosti letadla patří jeho mimořádná výdrž, díky které může ve vzduchu při cestovní rychlosti 100-150 km/h strávit bez přestávky více než 15 hodin, což představuje dolet až 2000 km. Maximální vzletová hmotnost 150 kg a užitečné zatížení 30 kg umožňují letouny One 150 využívat pro nejrůznější druhy nasazení v rámci civilních i vojenských operací. Letouny společnosti jsou v současnosti využívány na třech kontinentech například pro kontroly produktovodů a distribučních sítí v energetice, zajišťování pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požárů či při pátracích a záchranných akciích. Primoco UAV SE je veřejně obchodovatelná společnost na trhu pražské burzy.

Sdílet článek: