31. října 2023

Informace o žádosti k přijetí obchodování na prime market.

 
Společnost Primoco UAV SE zamýšlí podat žádost o přijetí všech 4.708.910 ks kmenových akcí na jméno v zaknihované podobě vydaných společností o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (0,036068530207394048692515779981966 EUR) tvořících celý základní kapitál společnosti k obchodování na regulovaném trhu Prime Market organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s. Důvodem záměru je vyšší prestiž daného trhu a také potencionálně vyšší likvidita akcií.

Dojde-li ke schválení výše uvedeného valnou hromadou společnosti, jež je svolána na den 1.12.2023, předpokládá společnost podání žádosti o přijetí k obchodování v prosinci 2023/lednu 2024, a to v návaznosti na okamžik schválení prospektu akcií.

Akcie společnosti jsou v současné době obchodovány na trhu START provozovaného v rámci mnohostranného obchodního systému ze strany společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. V případě přijetí k obchodování na trhu Prime Market dojde k pozastavení/vyřazení z obchodování na trhu START.

Sdílet článek: