17. května 2024

Oznámení o odvolání konání valné hromady.

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 410 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních předpisů

odvolává

konání řádné valné hromady Společnosti,

která se měla konat dne 31.5.2024 v 10 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín.

 

V Praze, dne 17.5.2024

Ladislav Semetkovský

předseda představenstva společnosti Primoco UAV SE

Sdílet článek: