17. července 2023

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV v prvním pololetí zdvojnásobil tržby i zisk. Akcioářům na pražském parketu zvýšil hodnotu akcie o 75 %.

 
Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV v prvním pololetí 2023 meziročně více než zdvojnásobil tržby na 213,4 milionu korun. Zisk EBITDA poprvé v historii firmy překonal hranici 100 milionů korun a ve srovnání se stejným obdobím loni je rovněž více než dvojnásobný. Poptávka po výrobcích a službách Primoco UAV dále roste a v souvislosti s příznivým vývojem hospodaření i výhledem do budoucna roste také tržní kapitalizace společnosti, jejíž akcie jsou kotovány na trhu START pražské burzy. Od začátku roku vzrostla jejich cena o více než 75 % na 720 Kč za akcii. Tržní hodnota Primoco UAV se tak blíží 3,5 miliardy korun.

Společnost Primoco UAV v letošním prvním pololetí navázala na úspěšný rok 2022 a znovu zaznamenala dynamický růst ve všech klíčových ukazatelích. Za meziročním více než zdvojnásobením tržeb i zisku stojí především zvýšená poptávka po bezpilotních letadlech, jež Primoco UAV v Česku vyvíjí a vyrábí. „V průběhu druhého čtvrtletí 2023 jsme uzavřeli náš dosud největší jednorázový kontrakt na dodávku 18 letadel pro evropského zákazníka. Zvýšený zájem o naše stroje ale kromě Evropy, kde si zákazníci vysokou přidanou hodnotu bezpilotních letadel naplno uvědomili až po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, zaznamenáváme také v Asii a Africe,“ uvádí Ladislav Semetkovský, CEO, zakladatel a majoritní akcionář Primoco UAV.

Primoco UAV letos celkem uzavřelo nové kontrakty na dodávky již 29 bezpilotních letounů v souhrnné hodnotě 515 milionů korun. V pokročilé fázi jsou pak podle vedení firmy jednání o nových zakázkách na výrobu dalších 14 strojů pro mimoevropské zákazníky, s jejichž dokončením se počítá ve 3. čtvrtletí 2023. Loni přitom činil objem hodnoty nových kontraktů za celý kalendářní rok 400 milionů korun při celkovém počtu 22 objednaných strojích.

Na konci prvního čtvrtletí 2023 Primoco UAV na základě uzavřených smluv a jednání s potenciálními zákazníky odhadovalo, že hodnota letošních nových objednávek dosáhne jedné miliardy korun. „Výsledky prvního pololetí umožňují tento výhled potvrdit s tím, že pokud nedojde k nenadálé změně ekonomického prostředí, ve kterém Primoco operuje, není vyloučeno, že tuto hranici dokonce překročíme, a to na 1,22 miliardy korun.“ dodává Semetkovský. „S rostoucím počtem celkově dodaných letadel jde ruku v ruce růst tržeb také z oblasti servisu, údržby či výcviku posádek.“ Společnost očekává, že na základě uzavřených objednávek, kapacit výroby firmy a předpokládaných dodávek letošní celoroční výnosy dosáhnou 750–850 milionů korun.

Příznivé hospodářské výsledky společnosti za první pololetí i výhled na další růst do budoucna se odrážejí také na hodnotě cenných papírů Primoco UAV obchodovaných na pražské burze. Od začátku letošního roku vzrostla jejich cena o více než 75 % na 720 korun za kus. Meziročně akcie posílily dokonce o 148 % a tržní kapitalizace Primoco UAV nyní dosahuje již téměř 3,5 miliardy korun. Společnost v této souvislosti potvrzuje svůj dříve oznámený záměr připravit v roce 2024 přechod kotace z trhu START určeného pro malé a střední podniky na hlavní trh Burzy cenných papírů Praha. Přechod na Prime trh by otevřel cestu Primoco UAV k zvýšení likvidity a tím i zařazení do hlavního indexu PX pražské burzy.

Zároveň nadále probíhá certifikace strojů Primoco UAV dle vojenské normy NATO STANAG 4703. Celý proces dospěl již do fáze finálních testů s cílem dokončit vše potřebné během podzimu 2023. Společnost také zahájila přípravu projektové dokumentace ke stavbě nové továrny. Ta má vzniknout na pozemcích v areálu vlastního letiště Primoco UAV v Písku – Krašovicích. Architektonické řešení společnost představí v říjnu 2023, plán na spuštěný nové továrny je rok 2027. Výsledkem bude navýšení výrobních kapacit ze stávajících 100 strojů ročně na 250 letadel při zachování jednosměnného provozu. Projekt kromě maximální míry robotizace a automatizace zahrnuje také řízení letového provozu bezpilotních letounů Primoco UAV ve světě či nové výcvikové centrum pro piloty.Velmi slibný krok do budoucna představuje také memorandum o vzájemném porozumění, které generální ředitel Primoco UAV v červnu podepsal se společností Airbus Defence and Space a její dceřinou společností Airbus DS Airborne Solutions. Tento dokument představuje pro Primoco UAV jednoznačně významný milník. Je potvrzením toho, že světový lídr v oblasti letectví vnímá českého výrobce jako klíčového průkopníka v oboru bezpilotních platforem. Současně jde o první krok k navázání dlouhodobých obchodních vztahů.

The Memorandum of Understanding that Primoco UAV’s CEO signed with Airbus Defence and Space and its subsidiary Airbus DS Airborne Solutions in June is also a very promising step for the future. This document clearly represents a significant milestone for Primoco UAV. It is a confirmation that the world leader in aviation sees the Czech manufacturer as a key pioneer in the field of unmanned platforms. At the same time, it is the first step towards establishing a long-term business relationship. „Společnost Airbus Defence and Space je celosvětovým lídrem v oblasti leteckých řešení ve více než 170 zemích. Její znalostní základna, včetně pokročilých výzkumných aktivit, zkušeností se zaváděním sofistikovaných systémů a šíře portfolia na různých platformách nám umožní zkoumat nové možnosti systému bezpilotních letadel na zcela jiné úrovni. Díky společnému evropskému zázemí budou výsledky této spolupráce přínosné především pro evropský průmysl,“ uvedl generální ředitel Primoco UAV.

Finanční výsledky Primoco UAV SE za 1. pololetí 2023 (nekonsolidované a předběžné) v tis. Kč:

 30/06/202230/06/2023
Tržby102,814213,369
Náklady-50,364-113,753
Provozní hospodářský výsledek52,45099,616
EBITDA50,577109,709
Zisk před zdaněním49,168108,576
Daň z příjmu 20,900
Zisk po zdanění49,16887,676
   
 30/06/202230/06/2023
Dlouhodobý majetek32,78441,554
Oběžná aktiva127,510284,900
      z toho - zásoby27,960106,896
      z toho - bankovní účty a hotovost84,112177,703
      z toho - pohledávky15,438301
Aktivní dohady a náklady příštích období 9 42942
Aktiva celkem160,303326,496
Vlastní kapitál133,577234,330
Krátkodobé závazky26,49892,166
Pasiva celkem160,303326,496

Přehled prodejů bezpilotních letounů Primoco UAV One 150:

 31/12/202230/06/2023
Objednávky / nedodané letouny2229
Tržby / dodané letouny1221
Sdílet článek: