11. dubna 2023

Primoco UAV dosáhla v 1. čtvrtletí 2023 EBITDA zisk 65,9 milionu korun a letos očekává zakázky v hodnotě 1 miliardy korun.


Společnost Primoco UAV zvýšila v prvním čtvrtletí EBITDA zisk meziročně o 510 % na rekordních 65,9 milionu korun. Za první tři měsíce tohoto roku český výrobce bezpilotních letadel vykázal podle předběžných a nekonsolidovaných údajů tržby v objemu 103,1 milionu korun, což představuje meziroční růst o 475 %. Od začátku roku společnost získala nové zakázky, díky kterým vykročila k naplnění cíle získat v roce 2023 nové kontrakty v celkové hodnotě 1 miliardy korun.

„Finanční i provozní výsledky v prvních třech měsících potvrzují potenciál, který díky svým výrobkům a službám Primoco UAV naplňuje a může dál rozvíjet. Řada zákazníků z celého světa si v důsledku stávající geopolitické situace naplno uvědomila, jak důležitou roli bezpilotní letadla hrají při obraně území jednotlivých států. Stroje Primoco UAV se však díky svým vynikajícím vlastnostem dál prosazují také jako výhodná alternativa k pilotovaným prostředkům při civilním využití,“ uvádí Ladislav Semetkovský, CEO, zakladatel a akcionář Primoco UAV.

Příkladem je nedávný prodej dvou letounů One 150 včetně pozemní řídicí stanice do Malajsie zákazníkovi v leteckých službách, který stroje využije pro kalibraci letištních naváděcích systémů ILS, VOR/DME a NDB v regionu jihovýchodní Asie. Od ledna uzavřela Primoco UAV další dva nové kontrakty na dodávku 11 strojů, jejichž celková hodnota činí 10,75 milionu eur (251 milionu korun).

„Během dubna očekáváme podpis další zakázky na dodávku 8 letadel a řídicích stanic v objemu 12,6 milionu eur (295 milionů korun),“ říká Ladislav Semetkovský. „Finanční robustnost firmy potvrzuje také nulová zadluženost a nezávislost na dotacích z veřejných zdrojů.“

Výsledky za první čtvrtletí navazují na loňské úspěchy firmy. Celoroční nekonsolidované tržby loni vzrostly meziročně téměř devítinásobně na 153 milionu korun. To se projevilo v dosažení provozního zisku na úrovni EBITDA ve výši 65,9 milionu korun, proti provozní (EBITDA) ztrátě 24,6 milionu korun v roce 2021.

 Hospodářské výsledky za posledních 15 měsíců potvrzují jednak pozitivní výhled Primoco UAV a jednak se již odrážejí v růstu tržní hodnoty společnosti obchodované na trhu START pražské burzy. Dne 24. března 2023 dosáhla cena akcií nové rekordní hodnoty 458 Kč za kus. Celková tržní kapitalizace společnosti tak již překonala hranici 2 miliard korun. Od začátku letošního roku akcie Primoco UAV zpevnily o 9,27 %, za 12 měsíců činí celkové zhodnocení 79,2 %. Roste i likvidita obchodů s akciemi. Objem zobchodovaných akcií v prvním čtvrtletí 2023 dosáhl 17 milionu korun. Meziročně tak vzrostl o 458 %. Majoritními akcionáři zůstávají nadále Ladislav Semetkovský (59,35 %) a Gabriel Fülöpp (25,41 %).

Společnost letos pokračuje v certifikaci dle vojenské normy NATO STANAG 4703. Právě jsme úspěšně dokončili část certifikace spalovacího motoru Primoco Engine 340. Nyní jsme ve fázi finálních testů s cílem dokončit celý proces v létě 2023. V září 2023 představíme architektonické řešení nové moderní tovární budovy, jejíž výstavbu plánujeme v areálu našeho letiště v Písku – Krašovicích. Kromě samotné výroby, jež bude v maximální možné míře využívat robotických technologií, zahrnuje projekt také řízení letového provozu našich letounů ve světě, výcvikové centrum, prezentační a administrativní prostory. Z pohledu uspořádaní výrobního procesu, je již nyní návrh nové továrny, která umožní navýšit kapacitu výroby až na 250 letounů ročně v jedné směně, zcela dokončený.

Řádná valná hromada Primoco UAV SE se bude konat dne 28. dubna 2023 od 10:00 v prostorách společnosti na adrese Výpadová 1563/29f, 153 00 Praha 5 – Radotín. Program valné hromady a návrhy usnesení jsou k dispozici na našem webu společnosti. Podrobné informace a data o hospodaření společnosti jsou dispozici ve výroční zprávě zveřejněné na webových stránkách společnosti.

Finanční výsledky Primoco UAV SE za 1. čtvrtletí 2023 (nekonsolidované a předběžné) v tis. Kč:
 

 31/03/202231/03/2023
Tržby21,722103,112
Náklady-9,493-44,766
Provozní hospodářský výsledek12,22958,346
EBITDA12,91665,883
Zisk před zdaněním12,20165,321
Daň z příjmu 12,411
Zisk po zdanění12,20152,910
   
 31/03/202231/03/2023
Dlouhodobý majetek32,02237,531
Oběžná aktiva64,213179,043
            z toho - zásoby22,78561,080
      z toho - bankovní účty a hotovost19,49576,256
      z toho - pohledávky21,93341,707
Aktivní dohady a náklady příštích období3,98521
Aktiva celkem100,220216,595
Vlastní kapitál96,610211,975
Krátkodobé závazky894,620
Pasiva celkem100,220216,595

 Přehled prodejů bezpilotních letounů Primoco UAV One 150:

 31/12/202231/03/2023
Objednávky / nedodané letouny2211
Tržby / dodané letouny1210
Sdílet článek: