29. dubna 2022

Dozorčí radu výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE doplnil Ing. Vladan Ševčík.

Česká společnost Primoco UAV SE, výrobce civilních a vojenských bezpilotních letounů doplnila dozorčí radu o plukovníka gšt. (v.v.) Ing. Vladana Ševčíka, který byl ustanoven na místo za odstoupeného Ing. Josefa Radu. Rozhodnutí o jmenování nového člena dozorčí rady bylo učiněno během valné hromady společnosti v jejím sídle dne 26. dubna 2022.

Generální ředitel společnosti Ladislav Semetkovský doplnění dozorčí rady vnímá především jako krok k zajištění plné funkčnosti tohoto kontrolního orgánu a také v těsnější spolupráci se státními úřady a klíčovými prvky leteckého průmyslu ČR: „Vladan Ševčík pracuje v naší společnosti již od roku 2020 na pozici manažera kvality a jsem velmi rád, že souhlasil s větším zapojením do chodu naší společnosti. Díky svým odborným kvalitám a manažerským zkušenostem jsme jej požádali o podporu při probíhající certifikaci naší společnosti a bezpilotního letounu v nadnárodním kontextu, a to jak v civilní, tak vojenské oblasti.“    

Plukovník gšt. (v.v.) Ing. Vladan Ševčík (1965) působil více než 20 let při výkonu státní správy Ministerstva obrany v oblastech certifikace a udržování letové způsobilosti vojenských letadel, dále pak při schvalování způsobilosti projekčních, výrobních a údržbových organizací řešících vojenskou leteckou techniku, tak i schvalování způsobilosti personálu pro údržbu vojenských letadel. Jako vedoucí oddělení letecké techniky Odboru dohledu nad vojenským letectvím Ministerstva obrany pracoval v zahraničních výborech EDA/MAWA Forum a NATO/AWAG, kde se podílel se na harmonizaci a implementaci nadnárodních leteckých předpisů do prostředí České republiky. Vedle toho pracuje na pozici Vice-presidenta pro kvalitu a letovou způsobilost ve společnosti Aero Vodochody Aerospace.

Sdílet článek: