9. října 2023

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV za prvních devět měsíců roku zdvojnásobil zisk a tržby rostly více než trojnásobně. Akcie od začátku roku posílily o 120 %.

 
Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV vykázal k 30. září 2023 tržby v objemu 372 milionů korun, což představuje více než trojnásobný růst proti stejnému období loni. Čistý zisk společnost meziročně zvýšila více než dvojnásobně na 126 milionů korun. Dosud nejlepší finační výsledky v historii firmy odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školení pilotů, leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV. Akcie společnosti obchodované na pražské burze dosáhly ke konci 3. čtvrtletí hodnoty 900 korun za kus, od začátku roku posílíly o bezmála 120 %. Tržní kapitalizace Primoco UAV tak přesáhla 4 miliardy korun.

Český výrobce Primoco UAV nadále těží ze silné poptávky po bezpilotních letadlech z jeho produkce a dalších souvisejících službách. Výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí 2023 ukázaly dynamický nárůst tržeb i zisku společnosti a potvrdily, že letošní rok je zatím v historii firmy rekordní. „Ve třetím čtvrtletí jsme se nadále soustředili na co nejefektivnější plnění nasmlouvaných zakázek, jejichž objem nám nyní zaručuje maximální vytěžení kapacit vyýroby na dostatečně dlouhou dobu dopředu. Zároveň jsme dokončili novou verzi řídícího systému, která navýšila úroveň automatizace a bezpečnosti letového provozu. Kombinace silné poptávky a pokračujících inovací nám dávají vynikající základ pro další růst společnosti rychlým tempem,“ uvedl zakladatel a majoritní akcionář Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Společnost za prvních devět měsíců roku dodala zákazníkům 22 bezpilotních letounů, což výrazně přispělo k meziročnímu růstu tržeb i čistého zisku. Zároveň uzavřela nové kontrakty na dodávky 33 strojů a souvisejících služeb v souhrnné hodnotě 690 milionů korun. V pokročilé fázi se navíc nyní nacházejí jednání o dodávkách celkem 78 letounů pro 8 různých zákazníků. S ohledem na míru rozpracovanosti nových obchodů potvrzujeme dříve zveřejněný výhled, že nové zakázky uzavřené v roce 2023 dosáhnou souhrnné hodnoty jedné miliardy korun. Pro období následujících 12 měsíců pak očekáváme uzavření kontraktů v objemu 1,8 miliardy,“ uvedl Semetkovský.uvedl Semetkovský.

Příznivé hospodářské výsledky společnosti se projevují také na ceně akcií Primoco UAV obchodovaných na pražské burze. Během třetího čtvrtletí vzrostla jejich cena o pětinu na 900 korun za kus. Zhodnocení od začátku činí již bezmála 120 %. Tržní kapitalizace společnosti tak nyní přesahuje 4,2 miliardy korun. Po zářijovém navýšení free float na 18 % plánuje Primoco UAV od začátku roku 2024 vyjít investorům vstříc ještě více a přejít z trhu START určeného pro malé a střední podniky na hlavní trh burzy. S tímto krokem je spojené povinné zavedení finančního výkaznictví na mezinárodní účetní standardy IFRS, jež nyní Primoco UAV realizuje ve spolupráci se poradenskou firmou EY.

Nadále pokračuje také příprava projektové dokumentace pro revitalizaci areálu letiště Písek – Krašovice, který společnost vlastní. Projekt kromě nové montážní haly zahrnuje rovněž výstavbu řídícího střediska pro provoz letounů Primoco UAV po celém světě, moderní výcvikové centrum pilotů či výzkumné oddělení pro vývoj a testování nových technologií. Zahájení řízení o udělení stavebního povolení společnost očekává v březnu 2024, spuštění stavby by mělo následovat v roce 2025. Od roku 2027 by pak společnost očekává navýšení celkové kapacity dodávek až na 250 strojů ročně, tedy na více než trojnásobek současného stavu.

Primoco UAV zároveň pokračuje v procesu certifikace podle vojenské normy NATO STANAG 4703 a velký důraz klade také na inovace, jež dlouhodobě zaručují, že stroje One 150 patří ve své kategorii ke světové špičce.

„Během léta jsme dokončili novou softwarovou i hardwarovou verzi řídicího systému letounu. Jde o další krok, který nám na základě letových zkušeností umožňuje posunout se k plné automatizaci a ještě vyšší bezpečnosti letového provozu. Jen do tohoto projektu Primoco UAV dosud investovalo 3 miliony korun,“ uvedl Semetkovský s tím, že přístup Primoco UAV k inovacím sehrál důležitou roli v rozhodnutí společnosti Airbus Defence and Space a její dceřiné společnosti Airbus DS Airborne Solutions uzavřít s českým výrobcem memorandum o vzájemné spolupráci, jehož podpis se uskutečnil letos v červnu.

 

Financial results of Primoco UAV SE in Q1-Q3 2023 (unconsolidated and preliminary) in thousand CZK:

 

 30/09/202230/09/2023
Tržby102 615371,715
Náklady-46,419-222,621
Provozní hospodářský výsledek56,196149,094
EBITDA58,682149,076
Zisk před zdaněním56,652147,163
Daň z příjmu020,900
Zisk po zdanění56,652126,263
   
 30/09/202230/09/2023
Dlouhodobý majetek33,69350,013
Oběžná aktiva109,886244,926
            z toho - zásoby50,41663,859
      z toho - bankovní účty a hotovost43,486149,876
      z toho - pohledávky15,98431,191
Prepayments and accruals049
Aktiva celkem143,588294,988
Vlastní kapitál141,061271,017
Krátkodobé závazky2,43423,971
Pasiva celkem143,588294,988

 

Přehled prodejů bezpilotních letounů Primoco UAV One 150:

 

 31/12/202230/09/2023
Objednávky / nedodané letouny2233
Tržby / dodané letouny1222
Sdílet článek: